เอกซเรย์ธรรมดา จะให้ภาพจากการตรวจเป็นภาพ 2 มิติ คือ กว้ … Continue reading เอกซเรย์ธรรมดาต่างจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์อย่างไร?
หัวใจ…มีอยู่ดวงเดียวเท่านั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการดู … Continue reading ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและมาตรการความปลอดภัยทา … Continue reading มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและมาตรการความปลอดภัยทางรังสี

TOP

X