Future Decoration Group Co., LTD.

บริษัท ฟิวเจอร์เดคคอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้พัฒนารูปแบบของการให้ บริการงานป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ แบบครบวงจรด้วยนวัตกรรม การผลิต ติดตั้ง และการออกแบบ ในทั้งส่วนงาน ประตูป้องกันรังสี เอ็กซเรย์ ผนังป้องกันรังสี เอ็กซเรย์ กระจกป้องกันรังสีเอ็กซเรย์ รวมไปถึงงาน ออกแบบและก่อสร้างห้อง เอ็กซเรย์ และห้องผ่าตัดชนิดกันรังสีเอ็กซเรย์เราเลือกใช้วัสดุที่มีความแตกต่างและหลากหลายกับค่า KvP เพื่อให้มั่นใจได้ถึง ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้งานห้อง X-RAY
“เราสร้างความปลอดภัยด้วยประสบการณ์”