Comments Off on ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

หัวใจ…มีอยู่ดวงเดียวเท่านั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาหัวใจ  โรงพยาบาลขอนแก่น ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการด้านสุขภาพหัวใจ ซึ่งเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการบริการรักษาอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที  โรงพยาบาลจึงได้พัฒนาระบบการบริการให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย ควบคู่ไปกับการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

โดยในเบื้องต้น”ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น”ได้เปิดให้บริการห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory) ด้วยการใช้งบประมาณกว่า 25 ล้านบาท (ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช.) ในการปรับปรุงพื้นที่อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้บริการ ตรวจรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็น หัตถการ ที่ทำในห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ (Cath Lab)  สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่สงสัย หรือมีอาการของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด,ผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิด และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอื่นๆ ที่ต้องการตรวจสวนหลอดเลือดเพื่อวินิจฉัยหรือทำการรักษา  โดยมุ่งเน้นรักษาด้วยคุณภาพ  โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจภายในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอื่นๆ  ด้วยปณิธาน ”หัวใจทุกดวงที่ก้าวเข้ามาใช้บริการจะได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมในทุก ๆ ด้าน ด้วยหัวใจบริการ”

ซึ่งขณะนี้ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมเปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ โดยตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้ทำการรักษาผู้ป่วยใน โดยการตรวจสวนหัวใจไปแล้ว 5ราย โดยผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจทั้งหมด นอกจากนี้ ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและเจ้าหน้าที่ stand by สามารถเปิดห้อง cath lab ได้ภายใน 30 นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.2500 และ 2100

Share

TOP

X